Розумне використання екологічних знань набагато розширює можливості інтенсивного використання природних ресурсів

2014-04-15 17:27 Нравится

Автор: Дешевілов Володимир - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря

Сучасна екологічна ситуація складалась стихійно в ході діяльності людей, спрямованої на задоволення їхніх потреб. Надмірне забруднення поверхневих і підземних вод, повітря і земель, нагромадження у дуже великих кількостях шкідливих, у тому числі високотоксичних, відходів виробництва - призвели до різкого погіршення стану здоров'я людей, зменшення народжуваності та збільшення смертності. Ці та інші чинники, зокрема низький рівень екологічної свідомості суспільства, призвели до значної деградації довкілля України, та і всієї планети в цілому. Саме тому в даний час глобальність екологічних проблем потребує від людини іншого способу розуміння, нової форми самосвідомості - екологічної свідомості. Так, 15 квітня щороку святкується День екологічних знань. Важливе завдання Дня екологічних знань – є інформованість громадськості про стан справ у сфері екологічної безпеки, дотримання місцевими суб’єктами чинного природоохоронного законодавства. Цей день відзначається шляхом організації та проведення конференцій, семінарів, круглих столів, присвячених питанням екології.

З огляду на те, що майбутнє належить підростаючому поколінню, його вмінню оцінювати ситуацію, адекватно реагувати на зміни і вирішувати проблеми, пов’язані з виживанням планети, все важливішим стає формування екологічної поведінки людини, яка базується на новому екологічному мисленні. Розумне використання екологічних знань набагато розширює можливості інтенсивного використання природних ресурсів, необхідних для подальшого розвитку виробничих сил, задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства. В цілях виживання необхідно переосмислення самої суті взаємин людини, суспільства і природи на основі нових підходів і ідей. Практична реалізація ідей стійкого розвитку пов'язана із зміною стереотипу культури взаємин людини і природи. По визнанню вітчизняної і світової громадськості центральним чинником у вирішенні проблем взаємин "Людина - Суспільство - Природа" стає екологічна освіта. Стокгольмська конференція з охорони довкілля в 1972 році прийняла рекомендацію про створення міжнародної програми за освітою в області довкілля. Екологічна освіта і в світі, і в Україні вважається сьогодні пріоритетним напрямом навчання і виховання загальноосвітніх шкіл. Конференція ООН в Ріо-де-Жанейро в 1992 році, що обговорювала проблеми довкілля і розвитку освіти, в своїх документах і рішеннях також підкреслила величезне значення екологічної освіти в реалізації стратегії виживання і стійкого розвитку людства. Вищою і кінцевою метою екологічної освіти і виховання вважається формування ексцентричного типа екологічної свідомості, оскільки лише свідомість визначає поведінкові реакції людини, його вчинки, що виражаються в екологічній культурі. Екологічна освіта була висунута ЮНЕСКО і Програмою ООН з охорони довкілля в розряд основних засобів гармонізації взаємодії людини і природи.

В екології, як і у вихованні, все пов’язане з усім. Або в юному, найбільш сприятливому для добра, віці через спілкування з природою ми посіємо гуманізм, повагу до життя і готовність його захистити, або цю юну душу заглушить чортополох. Мало просто жити, насолоджуватися привілеями життя, треба енергійно боротися за виживання, виховувати молоде покоління в дусі відповідальності за завтрашній день! Не треба забувати, що кожна людина зобов'язана дбати про природу, берегти красу і неповторність рідного краю - все це спільна турбота усіх нас! Ми і природа - одна велика сім'я і повинні жити дружно!

Комментарии (0)

Добавить смайл! Осталось 3000 символов
Добавить новости
Реклама

Опрос

Если бы в ближайший день состоялись выборы Президента Украины, кому отдали бы свой голос?

ГолосоватьРезультатыАрхив
Реклама