Плануємо новий податковий рік!

2019-01-28 10:40 Подобається

На заміну попередньої інформації у зв’язку з набранням чинності з 1 січня Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23 листопада 2018 року №2629-VIII: goo.gl/XXeECb доводимо розмір встановлених на 2019 рік мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму та інформуємо про вплив вказаних норм на ставки (пільги) з податків, розмір яких від них залежить.

Встановлено:

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року - 1853 гривні, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня - 2027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року - 1626 гривень, з 1 липня - 1699 гривень, з 1 грудня - 1779 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2218 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2019 року - 1921 гривня, з 1 липня - 2007 гривень, з 1 грудня - 2102 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року - 1497 гривень, з 1 липня - 1564 гривні, з 1 грудня - 1638 гривень.

мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі з 1 січня 2019 року – 4173 гривні; у погодинному розмірі з 1 січня 2019 року – 25,13 гривні.

Податкова соціальна пільга становить у 2019 році для будь-якого платника 960,50 грн. (50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи у розрахунку на місяць, встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, тобто 1921Х50%). У 2018 році – 881 грн. Розмір підвищеної податкової соціальної пільги: 150% ПCП = 1440,75 гpн; 200% ПCП = 1921 гpн. (у 2018 році відповідно 150% ПCП = 1321,50 гpн; 200% ПCП = 1762 гpн.)

Граничний розмір зарплати, до якої застосовується податкова соціальна пільга, у 2019 році дорівнює 2690 грн. (розмір місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень, тобто 1921Х1,4 – пп. 169.4.1 Податкового кодексу України). У 2018 році – 2470 грн.

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску становить з 1 січня 2019 року 62595 грн.15 розмірів мінімальної заробітної плати (4173 Х15). У 2018 році ця величина становила 55845 грн.

Максимальний розмір нарахованого єдиного внеску становить з 1 січня 2019 року – 13770,90 грн. (62595 Х 22%). У 2018 році становив 12285,90 грн.

Розмір мінімального страхового внеску становить у 2019 році 918,06 грн. на місяць (4173 Х 22%) – у 2018 році 819,06 грн. На рівні мінімального страхового внеску мають сплачувати ЄСВ за себе фізособи-підприємці, самозайняті особи та члени фермерського господарства в обов’язковому порядку, незалежно від діяльності, обраної системи та доходу. У разі якщо ФОП і члени фермерського господарства - пенсіонери за віком або інваліди та отримують пенсію або соціальну допомогу, вони звільняються від сплати ЄСВ за себе. На самозайнятих осіб звільнення не поширюється.

Добові з 1 січня 2019 року у межах території України 417,30 грн. (не більше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року), 2018 року – 372,30 грн. Для відряджень за кордон в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження – на рівні минулого року та не більше 80 євро. Для державних службовців і працівників підприємств, установ, організацій, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів добові залишаються в сумі 60 грн.

Виходячи з норм Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23 листопада 2018 року №2628-VIII, яким викладено у новій редакції підпункт 165.1.39 Податкового кодексу України та з урахуванням Закону №2629 з 1 січня 2019 року діє новий порядок оподаткування вартості подарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань). Тепер не оподатковуватиметься вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) – у частині, що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, тобто з цього року не оподатковуватимуться дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань) вартістю не більше 1043,25 грн. на місяць (4173Х25%), а з різниці між сумою подарунку та його неоподатковуваною вартістю (у 2019 році – 1043,25 грн. на місяць) справлятиметься податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір 1,5%. Вказана норма щодо неоподаткування частини вартості дарунку не поширюється на дарунки та призи у вигляді грошових виплат у будь-якій сумі. Нагадаємо, 2018 року не оподатковувалися подарунки та призи в сумі 930,75 грн. на місяць та за перевищення цієї суми оподаткуванню підлягала вся вартість подарованого.

З 1 січня 2019 року неоподатковуваний розмір прощеної (анульованої) основної суми боргу (кредиту) становить не більше 1043,25 грн. на рік – не більше 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік) – у 2018 році не більше 930,75 грн. на рік; неоподатковувана сума заборгованості за укладеним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності не більша за 960,50 грн. – не перевищує 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (у 2018 році 881 грн.); не оподатковуються внески роботодавців на недержавне пенсійне забезпечення за працівника не більше 10432,5 грн. на місяць – не більш як 2,5 розміру мінімальної заробітної плати на відповідний рік, у розрахунку за місяць (у 2018 році – не більше 9307,50 грн. на місяць).

Не оподатковується оплата підготовки чи перепідготовки у вітчизняних вишах та професійно-навчальних закладах, спрямована юридичними або фізичними особами на здобуття освіти не більша за 12519 грн. за кожний повний (неповний) місяць навчання – не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року (2018 року – не більша за 11169 грн.).

Не оподатковуються 2019 року і доходи від продажу власної продукції тваринництва груп 1-5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, якщо їх сума сукупно за 2019 рік не перевищує 208650 грн.не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року (у 2018 році 186150 грн.).

Не оподатковуються кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем за останнім місцем роботи як допомога на поховання платника податку, в сумі що не перевищує 5380 грн. – не вище за 2690 Х 2 (у 2018 році 4940 грн.).

Особливості оподаткування стипендій у 2019 році за Законом №2628 (у підпункті 165.1.26 Податкового кодексу України виключено слова «з бюджету») та Законом №2629.

Не оподатковуються стипендії (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, аспіранту або ад’юнкту не вищі за 2690 грн. (у 2018 році – 2470 грн.). Сума перевищення підлягає оподаткуванню під час її нарахування (виплати) ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%. До цього часу не оподатковувалися лише стипендії, виплачені з бюджету

Не оподатковуються і суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір не перевищує 14970 грн. на місяць – десять розмірів прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, тобто 1497 Х 10 (у 2018 році – 13730 грн.).

Виплати (крім заробітної плати) членам профспілки не оподатковуються в сумі 2690 грн. на рік. Неоподатковувана нецільова благодійна допомога (у тому числі матеріальна) 2690 грн. на рік. У 2018 році не оподатковуваною була сума у 2470 грн.

Звільняється 2019 року від оподаткування в сумі не більше 20865 грн. (не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня: 4173Х5) вартість путівки на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України, наданої раз на календарний рік працівнику та/або членам його сім'ї першого ступеня споріднення, роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) – 2018 року не більша за 18 615 грн.

Ставка податку на нерухоме майно у 2019 році не більша за 62,60 грн. за 1 кв. метр (не перевищує 1,5 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування) – у 2018 році не більша за 55,85 грн.

Об’єктом оподаткування транспортним податком за ставкою 25 тис.грн. на рік у 2019 році будуть легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року – понад 1564875 грн. (у 2018 році – 1396 тис.грн.)

Максимальний розмір єдиного податку становить 2019 року: для платників першої групи: 192,10 грн. за місяць - 10% розміру прожиткового мінімуму встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року); для платників другої груп: 834,60 грн. за місяць (20% мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року). У 2018 році 176,20 грн. за місяць для першої групи та 744,60 грн. – для другої групи. Фіксовані ставки податку встановлюють сільські, селищні, міські ради, або ради ОТГ залежно від виду діяльності в розрахунку на місяць.

Днями вийдуть коментарі головного управління ДФС у Черкаській області для платників єдиного податку та приклади розрахунку податків із заробітної плати – 2019.

Коментарі (0)

Додати смайл! Залишилося 3000 символів
Додати новини
Реклама

Опитування

Що для України буде перемогою?

ГолосуватиРезультатиАрхів
Реклама