ДПІ у Центральному районі м.Дніпра

2018-06-12 17:06 Нравится

До уваги платників! Змінюються реквізити рахунків для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра інформує, що Державна казначейська служба України на офіційному субсайті за посиланням http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/411054 звернула увагу платників податків, органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та інших органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, на зміну реквізитів рахунків для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів.

Так, внесено зміни до наказів Міністерства фінансів України:

► від 22.06.2012 № 758 «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2012 за № 1206/21518 (наказ Міністерства фінансів України від 05.02.2018 № 110 «Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.02.2018 № 400/31852);

► від 29.01.2013 № 43 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2013 за № 291/22823 (наказ Міністерства фінансів України від 07.03.2018 № 350 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.04.2018 за № 400/31852);

► від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1569/21881 (наказ Міністерства фінансів України від 08.02.2018 № 126 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2018 за № 256/31708).

У зв’язку зі зміною порядку відкриття дохідних рахунків з 02.07.2018 рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів за новими реквізитами будуть відкриті на балансі Державної казначейської служби України (МФО 899998).

У другій декаді червня реквізити рахунків будуть розміщені на веб-сторінках Головних управлінь Державної казначейської служби України та доведені до органів, які контролюють справляння надходжень бюджету.

При поповненні електронного рахунку у СЕА ПДВ необхідно правильно вказувати обов’язкові реквізити

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра звертає увагу платників ПДВ, що згідно з п. 4 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 569 рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА ПДВ) – рахунок, відкритий платнику ПДВ в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти у сумі, необхідній для досягнення розміру суми ПДВ, на яку платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку.

При заповненні реквізитів отримувача у платіжних дорученнях у разі перерахування коштів з власного поточного рахунка на електронний рахунок у СЕА ПДВ:

► у полі «Отримувач» зазначається наймування платника ПДВ;

► у полі «Код» необхідно зазначити податковий номер платника ПДВ, за яким ведеться облік у контролюючих органах;

► у полі «Банк отримувача» зазначається «Казначейство України (ел. адм. подат.)»;

► у полі «Код банку» зазначається «899998»;

► у полі «№ рахунка» необхідно зазначити номер рахунка, вказаний в електронному повідомленні або отриманий в Центрі обслуговування платників за основним місцем обліку.

Відповідно до п. 3.8 Постанови Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22 зі змінами реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.

У разі перерахування коштів з власного поточного рахунка на електронний рахунок у СЕА ПДВ у полі № 4 друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Наприклад: «перераховано з власного поточного рахунка на електронний рахунок».

Удосконалено порядок формування плану-графіка проведення документальних перевірок платників

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра інформує, що ДФС України на офіційному веб-порталі за посиланням http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/339756.html повідомила наступне.

Наказом Міністерства фінансів України від 26.03.2018 № 386, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.04.2018 за № 465/31917, внесено зміни до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків.

Наказ № 386 опубліковано в «Офіційному віснику України» № 41 від 29.05.2018.

Внесеними змінами вдосконалено процедури формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, оновлено перелік критеріїв ризику від провадження діяльності платників податків та поділ їх за ступенями.

Зокрема, до переліку критеріїв ризику для платників податків — юридичних осіб включено 28 нових критеріїв.

Так, у оновленому Порядку для платників податків — юридичних осіб визначено 69 критеріїв ризику несплати податків, у тому числі 21— високого ступеня ризику, 20 — середнього та 7 — незначного. Для банківських установ — 25, небанківських установ — 29, постійних представництв та представництв нерезидентів — 16, суб’єктів господарювання — учасників ЗЕД — 21, платників податків – фізичних осіб — 27, платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ — 21.

Використання зазначених критеріїв дозволяє задіяти механізм першочергового реагування на ті підприємства, щодо яких існує велика вірогідність недоплати або приховування об’єкта оподаткування.

Туристичний збір: подання податкової декларації податковим агентом

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра звертає увагу платників туристичного збору, що відповідно до пп. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу (п.п. 268.7.2 п. 268.7 ст. 268 ПКУ).

Податкова декларація з туристичного збору (далі – Декларація) подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків (п. 49.1 ст. 49 ПКУ).

Враховуючи вищевикладене, Декларація подається податковим агентом до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації. Якщо податковий агент має відокремлений підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі), то за умови покладення на нього податковим агентом обов’язку зі сплати податків та зборів, такий підрозділ повинен стати на податковий облік в контролюючому органі за місцем здійснення діяльності та самостійно подати Декларацію до цього контролюючого органу.

Щодо необхідності маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра звертає увагу суб’єктів господарювання, що у разі виробництва алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов’язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Марки акцизного податку для вироблених в Україні алкогольних напоїв і тютюнових виробів відрізняються від марок для ввезених на митну територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів дизайном та кольором.

Маркування здійснюється усіх алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об’ємних одиниць, а алкогольні напої до 8,5 відсотка об’ємних одиниць маркуванню не підлягають.

Необхідність маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, передбачена Податковим кодексом України, а також нормами Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями.

Надходження до місцевих бюджетів зросли на 16,3 млрд гривень

У січні-травні 2018 року до місцевих бюджетів надійшло (сальдо) 88,7 млрд грн платежів, що контролюються ДФС. Це на 22,6%, або на 16,3 млрд грн перевищує надходження відповідного періоду минулого року.

У травні до місцевих бюджетів платниками податків спрямовано 20,6 млрд грн. Порівняно з травнем минулого року надходження зросли на 25%, або на 4,1 млрд грн.

З початку року до зведеного бюджету надійшло 85 млрд грн податку і збору на доходи фізичних осіб. Це на 25%, або на 17 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб у травні склали 18,2 млрд грн. Порівняно з травнем минулого року ці надходження зросли на 28%, або на 4 млрд грн.

Платники ДПІу Центральному районі м.Дніпра з початку 2018 року сплатили 21,2 млн. грн. військового збору

Сплата військового збору – це внесок кожного громадянина для підтримання обороноздатності української армії та встановлення миру в нашій державі.

Платники ДПІ у Центральному районі м.Дніпра з початку 2018 року сплатили 21,2 млн. грн. військового збору. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 5,1 млн. грн., або 24 відсотки

Ставка збору становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Звертаємося до усіх роботодавців регіону, які виплачують своїм працівникам неофіційну заробітну плату і таким чином не сплачують і військовий збір, своєчасно і в повному обсязі сплачувати відрахування з реальних заробітків працівників.

На Дніпропетровщині викрито махінації державного підприємства енергоринку на 4,4 млн гривень

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра повідомляє, що підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно з регіональною прокуратурою викрито протиправні дії посадових осіб одного з державних підприємств області, яке діє на енергоринку країни. Порушники організували злочинну схему із заволодіння бюджетними коштами та їх подальшої легалізації.

З’ясувалося, що вказані особи для приховування обсягів фактично здійснених фінансових операцій перерахували грошові кошти в розмірі 4,4 млн. грн. по ланцюгу на підконтрольне підприємство у м. Кам'янське. Останнє, у свою чергу, перерахувало ці кошти на підприємство з наявними ознаками фіктивності, що зареєстроване на підставних осіб.

За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочинів, передбачених статтями 364 та 209 КК України.

Здійснюється кримінальне провадження.

У січні – травні податковий борг платників Центрального району м.Дніпра скоротився на 62,7 мільйона гривень

За інформацією фахівців сектору стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування ДПІ у Центральному районі м.Дніпра упродовж січня - травня 2018р. податковий борг до зведеного бюджету скоротився на 62735,6 тис.гривень або на 20,1 відсотки.

За рахунок вжиття заходів стягнення, передбачених Податковим кодексом України до підприємств-боржників Центрального району м.Дніпра, забезпечено надходження до зведеного бюджету в сумі 1 838,8 тис.грн. в.т.ч. 920,6 тис.грн. – надійшло до держбюджету. Решту, сплачено до місцевих бюджетів. Більшу частину заборгованості, після направлення податкової вимоги, платники погасили самостійно та добровільно.

Водночас, за словами фахівців сектору, з метою погашення боргів ДПІ у Центральному районі м.Дніпра крім роз’яснювальної роботи, застосовує й інші заходи. Окрім того, за цей же період на виконання рішень суду, в рахунок погашення податкового боргу з рахунків боржників у обслуговуючих банках стягнуто 594,7 тис.грн.грн.

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра звертає увагу платників податків на їх обов’язок нараховувати та сплачувати податки та збори своєчасно та в повному обсязі відповідно до вимог діючого законодавства!

До фахівців фіскальної служби Центрального району м. Дніпра завітали студенти .

Серед важливих напрямів роботи ДПІ у Центральному районі м.Дніпра – робота з формування та вдосконалення високої податкової культури населення для утвердження в суспільстві ідеології добровільної сплати податків. І проводиться вона, як з нинішніми платниками податків, так і з майбутніми – дітьми та молоддю. Ось і нещодавно фахівці служби зустрічали студентів Дніпровського МВПУ з поліграфії та інформаційних технологій .

Перш за все студентів коледжу ознайомили з функціонуванням податків на різних етапах історичного розвитку, про період становлення фіскальної служби та процес її реформування в сучасній Україні .

Під час екскурсії у приміщенні інспекції студенти відвідали Центр обслуговування платників при ДПІ, де на власні очі побачили як приймаються звіти від платників податків, ознайомились із структурою інспекції та реальною роботою фахівців служби. Дізналися про електронні сервіси фіскальної служби.

У підрозділах оподаткування юридичних та фізичних осіб студенти дізнались про останні зміни з податкового законодавства та ознайомились із цьогорічними особливостями декларування доходів громадян, процесом адміністрування різноманітних податків і зборів. Під час розповіді особливу увагу було приділено роз’ясненню негативних наслідків виплати заробітної плати „в конвертах”.

Звернули увагу студентів на право скористатися податковою знижкою у разі сплати платником податку коштів за здобуття освіти у вищих та середніх професійних закладах. Подати до ДПІ за місцем реєстрації податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2017 рік на отримання податкової знижки можна до 31 грудня 2018 року.

Резюмуючи побачене студенти зауважили, що по-перше – робота податкової служби основана на довірі та партнерських стосунках із платниками податків. По-друге – відзначили зручність контактів з ДПІ – адже платники податків можуть звітувати, як в електронному форматі, так і особисто, отримавши повну, комплексну інформацію з нарахування та сплати податкових платежів.

А завершилось спілкування словами вдячності спеціалістам ДПІ у Центральному районі м.Дніпра ГУ ДФС Дніпропетровській області за їхню небайдужість у формуванні світогляду молодих громадян та уявлення про обрану професію.

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра щодо надання адміністративних послуг

У Центрі обслуговування платників при ДПІ у Центральному районі м.Дніпра представники підприємницької діяльності та громадяни мають можливість отримати широкий комплекс безкоштовних адміністративних, інформаційних та консультаційних послуг, які включають як прийом звітності та вхідної кореспонденції, так і видачу необхідних довідок, податкових консультацій і приймання податкової звітності.

Протягом січня-травня 2018 року до працівників центрів обслуговування платників ДПІ звернулись для отримання адміністративних послуг 5166громадян.

Серед наданих адміністративних послуг найбільшу кількість складають послуги з видачі облікової картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків – 901.

Однією з необхідних послуг для платників податків безумовно є видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків – 996.

Важливим моментом в діяльності платників податків є отримання довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами Державної фіскальної служби України. Їх з початку поточного року надано 507

Протягом 5 місяців поточного року зареєстровано платників єдиного податку – 311, здійснено реєстрацію книг обліку доходів та книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 351, Надано 457 Витягів з реєстру платників єдиного податку

Протягом січня - травня 2018 року зареєстровано 278 реєстраторів розрахункових операцій, зареєстровано 896 книг обліку розрахункових операцій, зареєстровано 214 розрахункових книжок.

Працівниками центрe обслуговування платників ДПІ протягом звітного періоду п. року видано 320 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Вважаємо, що така взаємна співпраця платників податків з податковою службою сприятиме встановленню клімату довіри між державою і бізнесом та дасть плідні результати для економічного зростання та розвитку України.

Оновлено реєстр РРО

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра повідомляє, що Державна фіскальна служба України 06 червня 2018 року наказом №362 оновила Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, який містить перелік РРО, дозволених до первинної реєстрації, а також первинна реєстрація яких заборонена.

Комментарии (0)

Добавить смайл! Осталось 3000 символов
Добавить новости
Реклама

Опрос

Если во второй тур выборов Президента Украины выйдут Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за кого будете голосовать?

ГолосоватьРезультатыАрхив
Реклама